Belgische Spoorwegen hebben 25 miljard nodig.


BRUSSEL - De Belgische spoorwegen vragen aan de overheid 25 miljard euro.

En dat voornamelijk om het bestaande spoorwegnet de komende 13 jaar grondig te renoveren en treinmaterieel te vernieuwen en bij te kopen.
Het cijfer staat in het investeringsplan van de NMBS-groep voor de periode 2013-2025, dat De Standaard kon inkijken.

In dat gigantische bedrag zitten niet eens nieuwe, spectaculaire infrastructuurwerken. Toch zullen ook die onvermijdelijk zijn. Zo wijst de NMBS-groep er in een bijlage bij het document fijntjes op dat de fameuze Brusselse noord-zuidverbinding tussen 2017 en 2024 onvermijdelijk helemaal dichtslibt.

De drukte op dit knooppunt weegt nu al op de stiptheid van ons treinverkeer. Maar in het plan is geen sprake van investeringen om dit probleem aan te pakken.

Ruim 8,7 miljard euro moet dienen om het bestaande klassieke spoorwegnet grondig te renoveren en een heel klein beetje uit te breiden. Het huidige geŽlektrificeerde spoornet is intussen ruim zestig jaar oud en moet dan ook flink onder handen worden genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het plaatsten van nieuwe bovenleidingen.

De voorbije jaren waren breuken in de bovenleiding maar al te vaak een oorzaak van vertragingen.

Voor de vernieuwing van stations en parkings wordt ruim drie miljard euro uitgetrokken en voor het Gewestelijk Expressnet (GEN) ook nog eens bijna 1,3 miljard euro. Het gaat bijna allemaal om investeringen waarover voor dit plan al beslist was.

In het treinmaterieel zelf wil de groep de komende dertien jaar ruim 4 miljard euro pompen. Ruim de helft daarvan is bestemd voor de aankoop van nieuw treinmateriaal om de reizigersgroei op te vangen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook al 310 miljoen euro voorzien voor de eerste Ďlight trains', die het midden houden tussen een trein en een tram.

Sinds het treinongeluk in Buizingen is veiligheid nog meer dan vroeger een absolute prioriteit. Om het spoorwegnet en het treinmateriaal helemaal veiligheidsproof te maken is de komende dertien jaar nog eens bijna 5,2 miljard euro nodig. Voor het overige wordt er geld voorzien voor onder meer investeringen in de onderhoudsateliers, IT-infrastructuur, de kantoorgebouwen...

Het plan, dat de NMBS-Holding in elkaar puzzelde met de collega's van NMBS en Infrabel, wordt de komende dagen voorgelegd aan de verschillende raden van bestuur.

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.