Doorbraak bereikt bij ProRail: CAO RIS komt in erkenningsregeling

Onderstaande  hebben we voor u gelezen op de Fnv site, en het is zo goed nieuws dat we het artikel volledig doorplaatsen.

 

 

dinsdag, 30 augustus 2011

FNV Bondgenoten streeft al jaren naar het opnemen van de CAO RIS in de erkenningsregeling van ProRail. Vandaag hebben we die doorbraak bereikt! Dit verhaal kent een hele lange historie. Voor het goede begrip van de huidige doorbraak vertellen we die ook.

Bij de afsplitsing van Railinfrabeheer (RIB) en Railinfra Services (RIS) van de NS heeft de toenmalige Ondernemingsraad met de directies afgesproken dat de CAO RIS voor de gehele bedrijfstak leidend was. Die afspraak werd vastgelegd in een convenant. Inmiddels is dat dus ruim 10 jaar geleden.

Jarenlang was deze afspraak niet zo van belang. Er waren immers maar 3 grote spelers in de Railinfra en die waren allemaal partij bij de CAO RIS. Echter: in de loop van de tijd kwamen er steeds meer toetreders in de Railinfra. Op het gebied van veiligheid, maar ook volledige spooraannemers. Steeds meer werd de concurrentie op arbeidsvoorwaarden een belangrijk issue.

FNV Bondgenoten heeft zich vervolgens ingespannen voor het verkrijgen van een Algemeen Verbindend Verklaarde (AVV) CAO (van toepassing dus op alle bedrijven die grotendeels in de Railinfra werken). In 2011 is het voor het eerst gelukt om die CAO een periode ge-AVV-ed te krijgen. Weliswaar kortstondig, maar we moesten ook ervaring opdoen met de procedure.

In 2009 hebben we vervolgens (na de demonstratie onder het mom ‘Klerk we willen werk’) het oude convenant weer boven water gehaald en toenmalig president directeur Bert Klerk gewezen op de afspraak die een verre voorganger van hem had gemaakt met een oude NS-Ondernemingsraad. Onze eis was eenvoudig: leef het convenant na en neem de CAO RIS op in de erkenningsregeling van ProRail.

Klerk heeft die eis nooit willen honoreren. Enerzjds gaf hij aan dat marktwerking nu eenmaal ‘a fact of life’ was, anderzijds verwees hij naar Europees aanbestedingsrecht die zo’n eis niet mogelijk zou maken. Er was slechts 1 uitzondering denkbaar: wanneer de CAO ge-AVV-ed was, zou inderdaad zo’n eis gesteld mogen worden aan bedrijven die grotendeels in de Railinfra actief zijn.

Vertrek Klerk
Rond het voorjaar 2011 gebeurden er 3 dingen: Bert Klerk vertrok, de CAO RIS werd ge-AVV-ed en mevrouw Gout werd de opvolger van Klerk.

FNV Bondgenoten heeft vervolgens de discussie met Klerk onder de aandacht gebracht van de nieu-we president directeur van ProRail: Marion Gout. Vandaag had FNV Bondgenoten een gesprek met mevrouw Gout daarover. Gout deelde mee dat ze het kort kon houden: ProRail gaat de erkenningsregeling wijzigen en daarin de ge-AVV-de bepalingen van de CAO in die erkenningsregeling opnemen. De ge-AVV-de bepalingen zijn de belangrijkste bepalingen (arbeidstijden, toeslagen, vergoedingen, lonen etc.). FNV Bondgenoten heeft ten langen leste dus een belangrijk punt van beleid weten te realiseren.

CAO in de erkenningsregeling
Aanpassen van de erkenningsregeling gaat even duren en er zal een overgangstermijn komen. Maar de richting is goed. Het zal betekenen dat de nale-ving van de CAO een stuk makkelijker zal gaan, omdat bedrijven die de CAO niet hanteren, geen erkenning krijgen om in onze bedrijfstak te werken. Daarmee zal de concurrentie op arbeidsvoorwaarden dus een gevoelige tik oplopen.

FNV Bondgenoten zal de voortgang ondertussen nauwlettend in de gaten houden en de werkgevers wijzen op het belang van een hele spoedige Alge-meen Verbindend Verklaring. De CAO-onderhandelingen hervatten we begin september en des te meer reden om de werkgevers tot spoed te manen. Ook zij zijn tenslotte gebaat bij deze door-braak.

Het motto ‘Klerk we willen werk’, kunnen we voor dit moment even vervangen door ‘Gout is Goud’!                              Link naar de Fnv site klik hier

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.