Resultaten Inspectie baanwerken 2012

De inspectie heeft in 2012 133 inspecties uitgevoerd.

Bij 52 gevallen constateerde de ILT een of meerdere onregelmatigheden.

In 22 gevallen is het werk stil gelegd

De volgende zaken vielen het afgelopen jaar op:
• Het menselijk handelen is bij baanwerken een belangrijke factor bij ernstig gevaarlijke en gevaarlijke situaties. Dit is mede gevolg van vereenvoudiging
van regelgeving en onvoldoende bewustzijn van de risico’s als gevolg van hun handelen.
• De veiligheidsmaatregel beheerste toelating is niet beschreven in de brancheregelgeving maar wordt op enkele spoortrajecten wel toegepast.
• De wijze waarop met complexe situaties wordt omgegaan brengt extra risico’s voor de naleving van regelgeving en veiligheid met zich mee.
• Het werken in persoonlijke waarneming met veiligheidsman in de gevarenzone neemt af. Maar in deze beveiligingsklasse en de persoonlijke waarneming-GRW
worden nog steeds de meeste tekortkomingen gepleegd.

 

Het hele rapport lezen klik hier

Wat ons ook dit jaar weer opviel dat er in het hele rapport niet gerept wordt over problemen met elektrokutie gevaren, weer niet gecontroleerd of was alles goed?

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.