Werken onder spanning deel 2

Enige weken geleden melden we u dat er vanuit de SAS gepoogd werd om het werken onder spanning te verbieden. (klik hier voor dit artikel)

Begin Mei kwam ook Railalert met een mededeling.

Door een werkgroep van de werkkamer Uitwerken Regelgeving is onderzoek gedaan naar (bijna) elektrocutie incidenten vanaf 2003 tot heden. Bestudering van de feiten heeft tot een aantal verbetermaatregelen geleid, waarvan een aantal op korte termijn kunnen worden ingevoerd.

 

U vindt deze voorstellen hieronder

 

Utrecht, mei 2011 (versie 0.2)

Stichting railAlert maakt het volgende bekend:

Door de werkkamer Uitwerken Regelgeving is onderzoek gedaan naar (bijna) elektrocutie incidenten vanaf
2003 tot heden. Bestudering van de feiten heeft tot een aantal verbetermaatregelen geleid, waarvan een
aantal op korte termijn kunnen worden ingevoerd.

Bij deze het dringende advies de volgende maatregelen op korte termijn in uw procesvoering te integreren.

1. Toepassing van de Arbeidshygiënische Strategie
Toelichting: de NEN 50110 spreekt van gevaarzone en nabijheidzone, waarbij werkzaamheden in
de gevaarzone ten alle tijde moeten worden uitgevoerd onder het regiem spanningloosstelling.
Werkzaamheden in de nabijheidzone of waarbij het risico bestaat in de nabijheidzone te komen
moeten worden uitgevoerd conform de Arbeids Hygiënische Strategie (AHS), waarbij
spanningloosstelling het hoogste nivo is, gevolgd door resp. afscherming, begrenzing, toezicht en
instructie.

2. Bevriezing Schakelopdracht en WBI 3 dagen voor start uitvoering
Aangetoond is dat wijzigingen in een laat stadium kunnen leiden tot grote afbreukrisico’s. Om de
voorbereiding voldoende tijd te geven om de schakelopdracht te maken en te controleren worden
geen wijzigingen geaccepteerd binnen de termijn van 3 dagen voor start uitvoering.

3. Eenduidig maken van de begrippen Buitendienststelling, Werkgebied en Werkplek
Het onderscheid Buitendienststelling, werkgebied en werkplek wordt niet overal eenduidig
gebruikt. Implementeer de begrippen zoals genoemd in de Best Practice Werkplek
OnttrekkingsTekening (WOT).4. Uitgangspunt bij werkzaamheden in de gevaarzone (tot 50 cm van spanningvoerend deel)
Werkplek = Spanningloos.
Bij werkzaamheden in- of nabij de nabijheidzone geldt toepassing van de Arbeidshygiënische
Strategie. Implementeer genoemde maatregel in uw procesvoering.

5. Voorzie ingezette aardes van een duidelijke markering, die zowel bij dag als bij nacht
zichtbaar is.
Om de grens spanningloos gebied en gebied onder spanning duidelijk aan te geven moeten de
aardes die zijn aangebracht zowel bij dag als bij nacht duidelijk gemarkeerd zijn. Met deze
maatregel wordt voorkomen dat men ongemerkt in een spanningvoerend deel terecht komt.


Door het implementeren van bovenstaande maatregelen is de verwachting dat het aantal (bijna)
elektrocutie incidenten verder zal afnemen. Dit zal voor de gehele spoorbranche leiden tot een positief
resultaat hetgeen zich vertaalt in een lage(re) IF-rate.

RailAlert rekent op uw medewerking.
Buitendienststelling
Werkplek

Einde citaat

Met bijna alle punten genoemd in de brief van Railalert zijn wij het natuurlijk eens, alleen punt 1 dat alle werkzaamheden in de gevarenzone vanaf nu in een spanningsloosstelling moeten gebeuren daar zijn wij en ook u blijkt uit onze poll (71 %) het niet mee eens.

We hebben dus Railalert benaderd en uw mening voor gelegd, inmiddels hebben we van een woordvoerder van Railalert de toezegging gekregen dat de de werkzaamheden zoals genoemd in RLN 00128 deel 4, zolang de arbeidsinspectie ontheffing verleend niet onder deze maatregelen gaan vallen en dus wat betreft Railalert nog steeds mogen gebeuren.

Ook hebben we van insiders  van de 4 onderhouds aannemers begrepen dat zij binnenkort alle opnieuw ontheffing voor het werken onder spanning zoals verwoord in de RLN 00128 deel 4 gaan aanvragen.

En heeft uw stem in onze poll dus zin gehad.

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.