De inspectie Leefomgeving en transport

 

Hebben het onderzoek naar de uitwerking van prestatiegericht Onderhoud uit gebracht.

Downloaden van het rapport kunt u hier

Het bijbehorende nieuwsbericht luisterd als volgt:

 

Nieuwsbericht | 21-02-2014
Een grootschalige inspectie van 1500 spoorobjecten door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toont aan dat er op het spoor geen situaties zijn waar sprake is van acuut gevaar.

Wel concludeert de Inspectie dat er zaken beter kunnen. Prorail moet veiligheid een prominentere plaats geven bij de aanbesteding en de uitvoering van klein onderhoud van de spoorweginfrastructuur. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag aan de Tweede Kamer.

Ook moet ProRail volgens de Inspectie de informatievoorziening over het spoor en het onderhoud verbeteren en beter zicht krijgen op de actuele staat van onderhoud van de infrastructuur. Ook wordt van de spoorbeheerder verlangd dat zij meer regie neemt bij het sturen op kwaliteit en veiligheid. ProRail neemt de aanbevelingen van de inspectie ter harte om het spoor zo nog veiliger en nog beter te maken.

Het onderzoek dat de Inspectie heeft gedaan is een vervolg op de quick scan naar het spooronderhoud die zij in 2012 uitvoerde. Op basis hiervan wilde staatssecretaris Mansveld een definitief beeld vormen over het prestatiegericht spooronderhoud (PGO) door ProRail. De doelstelling van het prestatiegericht onderhoud is de kwaliteit van het spooronderhoud verhogen door meer te sturen op resultaat, zoals storingsreductie, veiligheid en duurzaamheid van de infrastructuur. Zo kunnen aannemers hun eigen expertise en innoverend vermogen inzetten bij het onderhoud aan het spoor.

Onlangs hebben ProRail en aannemers nieuwe afspraken gemaakt over de wijze waarop het dagelijks onderhoud op het spoor in contracten wordt vastgelegd. In dit convenant (PGO 3.0) zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de informatievoorziening van de staat van het spooronderhoud, het verhogen van de kennis in de sector en de wijze van contracteren.

De staatssecretaris heeft in haar gesprekken met de vier spooraannemers Strukton Rail, ASSET Rail, VolkerRail, BAM Rail vastgesteld dat het draagvlak bij de aannemers en ProRail voor het PGO 3.0 traject groot is. Mansveld: “De prestatiegerichte contracten kunnen dienen als basis voor kwalitatief hoogwaardig onderhoud aan het spoor. Wel moet ProRail de verbeteringen die zij aan de Inspectie heeft toegezegd zo snel mogelijk doorvoeren. Ik houd hierbij de vinger aan de pols.”

Het onderzoek van de Inspectie dient ook als basis voor de eerste van de vijfjaarlijkse inspecties die de ILT uitvoert naar de fysieke staat van de spoorinfrastructuur. Deze inspectie wordt voor de zomer afgerond. Staatssecretaris Mansveld stuurt de resultaten vervolgens naar de Tweede Kamer.

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.