Stroomafnemermonitoring

We berichten er al eerder over (klik hier)

Maar nu hebben voor u nieuwe foto's en meer gegevens.

Gotcha APMS
In het kader van stroomafnemermonitoring heeft Lloyd's Register Rail Europe een systeem ontwikkeld, waarbij de kwaliteit van stroomafnemers van al het passerend materieel wordt gemonitoord.

De installatie geschiedde in maart 2012 in samenwerking met Strukton en ProRail.

Het systeem heet Gotcha APMS (Automatic Pantograph Monitoring System) en maakt deel uit van het landelijke Gotcha platform.

Op dit moment vindt er een proef plaats op de lijn Hilversum - Diemen, ter hoogte van Crailoo. NedTrain zal in 2013 ook ervaringen met dit systeem opdoen.

Doel is om de kwaliteit van stroomafnemers op een goed niveau te houden en incidenten te beperken.

Aan een viaduct hangt een camera, die zeer scherpe foto's maakt van passerende stroomafnemers, ter plaatse tot 130 km/h.

Met behulp van beeldanalysesoftware worden de foto's geanalyseerd, waarbij automatisch de volgende parameters worden geregistreerd:

- dikte van de sleepstukken;
- manco of defecte sleepstukken;
- uitgebrokkelde sleepstukken;
- defecte eindhoorns;
- tijdstempel en snelheid.
Doordat het systeem is gekoppeld aan een tagreader, wordt de geanalyseerde data aan een specifieke trein toegekend.
Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Ronald Eisses (ronald.eisses@LRRail.com)

Defect sleepstuk: voorbeeld van een defect aan de achterste sleepstukken van de stroomafnemer                            Voorbeeld APMS: voorbeeld van automatische gemaakte foto

Voorbeeld beeldbewerking: voorbeeld van de beeldbewerkingssoftware ten einde de sleepstukdikte te bepalen.

 

Met dank aan Ronald

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.