Nieuwe beweegbare afspanning vrij gegeven.

Bij de foto vd week zag u het al we hebben weer een nieuwe beweegbare afspanning in Nederland.

Ook de importeur van de nieuwe tensorex reageerde op ons artikel en melden ons:

ProRail heeft de technische vrijgave van de nieuwe Tensorex van het Type TRC+ al gegeven, het wachten is alleen nog op het Leveringscontract tussen ProRail/AKI en Seher.

Overigens is het eerste type Tensorex (TR) al enkele jaren eerder door ProRail vrijgegeven en dus zullen in het komende Leveringscontract beide types opgenomen worden: Type TR en Type TRC+

Het is dus aan de ontwerper welk type er toegepast gaat worden.

Vooruitlopend op het Leveringscontract heeft ProRail al wel toestemming gegeven om in actuele projecten, zoals CS Utrecht en Hanzeboogbrug Zwolle, de nieuwe Tensorex TRC+ toe te passen.

Van de Hanzeboogbrug stuur ik je bijgaand enkele foto’s die het verschil in toepassing en ruimtebeslag laten zien tussen de nieuwe Tensorex TRC+ en de traditionele wielafspanners met gewichten.

Toepassing van Tensorex TRC+ is hier de oplossing voor het reguleren van de uitzetting/krimp van de brug van + 45 cm en - 45 cm en tegelijk het reguleren van de af te spannen alu-kabel 240 mm2 bij 7,5 kN: 1 portaal staat op de brug en 1 portaal staat op het vaste land, onderlinge afstand 38 meter, beide einden van de kabel afgespannen met een Tensorex TRC+; totaal beschikbare regulatielengte: 1500 mm.

 

 

 

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.