Weer reorganisatie bij Volker rail


Zaterdag 30 juni 2012

Op 3 april 2012 is er een overleg geweest met de directie van VolkerRail, de OR en de vakbonden. Tijdens het overleg is een reorganisatie aangekondigd. De financiŽle situatie bij VolkerRail is volgens de directie de reden voor deze reorganisatie.

Alweer?
In 2008 en 2009 zijn er ruim 380 arbeidsplaatsen verloren gegaan bij VolkerRail. Ook toen was het argument dat de lage prijzen en afnemende omzet voor financiŽle problemen zorgde. Nu alweer een reorganisatie. Blijkbaar is er in al die jaren nog niets veranderd.

Laatste nieuws
Op donderdag 28 juni was het dan zover. In het overleg met de directie, OR en vakbonden is meegedeeld dat VolkerRail 120 arbeidsplaatsen wil laten vervallen.

Aan de OR is advies voor deze reorganisatie gevraagd.

Vakbonden hebben het reorganisatieplan in ontvangst genomen.

Door de directeur is meegedeeld wat de reorganisatie gaat inhouden. Vakbonden gaan nu eerst het reorganisatieplan bestuderen.

Melding Collectief Ontslag
Vooruitlopend op het advies van de OR gaat VolkerRail collectief ontslag aanvragen bij het UWV. Het UWV mag de ontslagaanvraag pas na 1 maand in behandeling nemen. Deze maand wachttijd is bedoeld voor overleg tussen werkgever en vakbonden. In het overleg met vakbonden moet gesproken worden over het verminderen van het aantal ontslagen (als dat mogelijk is). Ook moeten de sociale begeleidingsregelingen aan de orde komen. Dat houdt in afspraken over begeleiding van werk naar werk. Maar ook de ontslagvergoeding en/of aanvulling op uitkering, begeleiding naar pensioen etc.

Vervolgafspraak
Op 6 juli is er een vervolgafspraak met de directie. Dan kunnen vakbonden reageren op het reorganisatieplan. Vanuit de melding collectief ontslag zal er ook gesproken gaan worden over het aantal ontslagen en het opvangen van de gevolgen van het ontslag voor de medewerkers.

Volgens onze info zou het deze keer vooral kantoor personeel betreffen waar de klappen vallen we houden u op de hoogte.

 

 

 

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.