Nieuwe reorganisatie bij Volker Rail ?

Staat er een nieuwe reorganisatie voor de deur bij Volker Rail, onderstaande tekst  vonden we op de site van de FNV.

Vakbonden ontvangen opnieuw aankondiging reorganisatie van VolkerRail
zondag, 08 april 2012 14:38


Op dinsdag 3 april 2012 hebben de vakbonden en de Ondernemingsraad van VolkerRail begrepen dat er wederom reorganisaties op stapel staan. Reden zou de financiële situatie bij VolkerRail zijn. In de wandelgangen begrepen wij trouwens dat er meer VolkerWessels-ondernemingen zijn waar dit aan de orde zou zijn.

Hoe zich dit dan weer verhoudt met de 180 miljoen Euro operationele winst (“solide resultaten in lastige markten”, volgens VolkerWessels), is ons op dit moment nog niet duidelijk.

2008: Één VolkerRail, 180 arbeidsplaatsen
Het is jammer genoeg niet voor het eerst dat vakbonden een dergelijk bericht van VolkerRail ontvangen. In mei 2008 deelde VolkerRail aan de vakbonden mee dat er sprake was van financiële onderdekking. Dit was het gevolg van een afnemend marktvolume bij Projecten en aanbesteding van onderhoudscontracten. 180 arbeidsplaatsen werden geschrapt, allemaal via natuurlijk verloop en interne herplaatsing. Een Sociale Richtlijn, afgesproken met vakbonden, begeleidde dit traject. Als wenkend perspectief werd gewerkt aan “Één VolkerRail”, waarbij de schotten tussen Projecten en Services afgebroken moesten worden.

2009: Reorganisatie, 202 arbeidsplaatsen
In maart 2009 was het weer raak. Er was volgens VolkerRail sprake van een “dramatisch prijsniveau” bij de onderhoudscontracten. Overcapaciteit zou zichtbaar zijn bij de aanbestedingen. Het prijsniveau van Pgo-contracten lag destijds volgens VolkerRail op 60% van de oude contracten. Nog eens 202 arbeidsplaatsen gingen verloren. Ditmaal kon dat niet meer alleen met natuurlijk verloop. Na een ultimatum en acties van vakbonden kwam er een met vakbonden overeengekomen Sociaal Plan en een aanvullend Sociaal Convenant met als mede-ondertekenaar het VolkerWessels-concern. VolkerRail kwam schriftelijk met de vakbonden overeen dat zij het gesprek met ProRail zou aangaan om tot een duurzaam betere situatie in de bedrijfstak te komen.
Vakbonden organiseerden vervolgens in november 2009 acties voor de deur van ProRail om ook aandacht te vragen voor deze situatie. VolkerRail heeft toen helaas, zacht gezegd, niet echt actief meegewerkt aan deze demonstratie.

2012: hoeveel arbeidsplaatsen?
Inmiddels is het april 2012. 8 van de 23 PGO-gebieden zijn aanbesteed. Wederom kondigt VolkerRail een reorganisatie aan. Hoe, wat, hoeveel, hoe de gevolgen af te dekken, wat is het broodnodige perspectief voor de toekomst? Allemaal onduidelijk. Ik hoop dat het meevalt, maar heb er helaas een hard hoofd in. Van een ‘duurzaam betere situatie’ is blijkbaar nog steeds geen sprake, ondanks de inspanningen en offers die werknemers hebben gebracht. Dat is ontzettend zuur. Voorstellen die vakbonden gedaan hebben om tenminste werknemers in het onderhoud in de toekomst te ontzien (‘mens volgt werk’), zijn helaas ook telkenmale door werkgevers afgewezen.

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.