We komen er nog een keer op terug de verkeerde aluminium pijp

Omdat het belangrijk is en om dat Prorail het ons verzocht heeft nogmaals aandacht voor de aluminium pijp.

Allereerst de brief van Prorail en dan 4 filmpjes gemaakt bij RIO welke goed laten zien wat het probleem is

Beste EV mensen in Nederland,

Aluminium zijwaartse pijpen met isolerend laagje
Recent zijn er aluminium zijwaartse pijpen aangetroffen die een isolerend laagje (geanodiseerd laagje) hebben. Het verschil
is op onderstaande foto weergegeven.

Probleem
Bij toepassing van deze geanodiseerde zijwaartse pijpen is de kans aanwezig dat bij gebruik van de spanningstester, als
onderdeel van het spanningsloos maken van de bovenleiding, deze niet correct functioneert. Dit wordt veroorzaakt het
isolatielaagje op de metalen pijp.

Testen van de bovenleidingspanning
Wanneer met de 1500V tester van Vialis op deze zijwaartse pijp wordt getest blijven de lampjes knipperen omdat niet
vastgesteld kan worden of de pijp onder 1500V spanning staat of niet. Wanneer de persoon de tester vanwege deze
onduidelijkheid tegen de rijdraad test dan is wel duidelijk of de bovenleiding onder spanning staat of niet.

De 1500V Pfisterer tester geeft bij het meten tegen de zijwaartse pijp wel duidelijk uitsluitsel of de bovenleiding onder
spanning staat of niet.

Locatie inventarisatie
Inmiddels is vanuit de opgave van de leverancier duidelijk aan wie de pijpen zijn geleverd. Nog lang niet voor alle
leveringen is duidelijk of de pijpen reeds gemonteerd zijn en zo ja waar of dat deze pijpen nog op voorraad liggen bij de
betreffende aannemer. Het blijkt te gaan om een relatief kleine hoeveelheid (73 lengten pijp) echter wel geleverd aan een
diverse groep inkopers/aannemers.

Voor de duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat deze pijpen met dit laagje nog ingebouwd worden.

Weet u waar er een of meerdere gemonteerd zijn of nog op voorraad liggen meldt dit dan via
Michiel.vanbrummelen@prorail.nl met vermelding van locatie, hoeveelheid en een contactpersoon.

Vooralsnog geen signalen ontvangen dat deze pijp ook is toegepast op de Havenspoorlijn of het A15 tracé. Scope
voorlopig dus alleen 1500V.

Testend inkomen snelschakelaar
Bij het testend inkomen van de snelschakelaar is het laagje te dik en gaat de snelschakelaar dus wel inschakelen ook al is
er een werkaarde aan een geďsoleerde zijwaartse pijp aangebracht.

Kortsluiting
Bij een kortsluiting met aardingsgarnituur/werkaarde brandt het isolerende laagje gelijk weg en vindt er kortsluiting plaats.
Daarna is het laagje zodanig aangetast dat het isolerende laagje niet meer als isolator werkt ter plaatse van de werkaarde.

Ontlading bovenleiding
In geval waarbij opladen van de bovenleiding kan plaatsvinden (bijv. bij parallelloop met 15kV/25 kV of
hoogspanningslijnen) is het isolerende laagje te dik en vindt er geen continue ontlading plaats via de minus. Wees er dus in
dergelijke situaties van bewust dat een dergelijke pijp geen goede geleider is. Bij twijfel kies een andere zijwaartse pijp.

Vervolg actie
Op basis van onderzoek door leverancier en/of terugmelding via bovenstaand emailadres aan ProRail zal per locatie
worden gekeken wat de vervolgactie zal zijn.

 

Inschakelen op geminuste bovenleiding

 

Testend inschakelen op geminuste bvl en daarna inschakelen

 

tester Pfisterer

 

Tester Vialis

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.