De openspaninrichting

Elektrisch gezien moeten er op diversen plekken in de bovenleiding elektrische scheidingen gebouwd worden .

Deze scheidingen hebben oa. als doel de bovenleiding in verschillende groepen te verdelen zodat bij verstoringen of onderhoud, er slechts relatief kleine gedeeltes spanningsloos zijn.

Een tweede doel is om te zorgen dat de bovenleiding selectief is dat wil zeggen dat elk gedeelte beveiligd is tegen kortsluiting en/of overbelasting.

Scheidingen kunnen op diversen manieren worden gerealiseerd, op emplacementen vinden we meestal leidingonderbrekers, deze hebben echter als nadeel dat ze onderhoud intensief zijn en dat ze maar met beperkte snelheid bereden mogen worden.

Dus zijn deze op de vrije baan ongeschikt.

Hieronder ziet u een schema van een 2 sporig baanvak waarbij er op diversen plekken openspaninrichtingen zijn gebouwd.

 

 

Links op het schema ziet u de openspaninrichtingen van een onderstation, dit is een voedingspunt van de bovenleiding in het midden van de tekening ziet u een schakelstation de scheidingen hier zijn voor de selectiviteit hier wordt tevens de bovenleiding in het schakelstation parallel geschakeld wat een lager spanningsverlies tot gevolg heeft. Rechts op het schema vinden we weer een onderstation.

Ook bij schakelaars AA, VV, R, S en RR onderweg zijn elektrische scheidingen gecreŽerd dmv een openspaninrichting, dit om bij  verstoringen of onderhoud een beperkte spanningsloosstelling nodig te hebben.

Mechanische wordt de openspaninrichting gecreŽerd door in een veld 2 draden naast elkaar te laten lopen, en de linker en de rechter draad elektrische van elkaar te scheiden door middel van isolatoren.

Op de foto ziet u de spaninrichting bij een onderstation hier vinden we dus ook de voedingschakelaars en een koppelschakelaar om bij defecten de mogelijkheid te hebben om de scheiding door te verbinden.

De rijdraad met de isolatie wordt omhoog gereguleerd bij de jukken zo ontstaat er in het midden een gedeelte dat de rijdraden op de zelfde hoogte liggen, en is er een mooie overname voor de stroomafnemer welke dan ook geen grotere slijtage in de rijdraden te weeg brengt.

In het B1 systeem vindt men ook nog gesloten spaninrichtingen (hier komen we in een van de volgende afleveringen op terug)

Maar oa. in het B4 systeem vinden we alleen nog maar van dit soort spaninrichtingen, ook daar waar geen elektrische scheiding noodzakelijk is.

Dit wordt gedaan omdat de slijtage van de bovenleiding in dit soort spaninrichtingen tov. gesloten spaninrichtingen nihil is.

Alleen worden daar dan geen isolatoren toegepast.

In een normaal geopende openspaninrichting vinden we aan beide zijde overspanningafleiders.

Ook bij de voedingskabels vinden we overspanningafleiders deze moeten voorkomen dat de overspanning het onder of schakelstation in gaat.

In een normaal doorverbonden openspaninrichting vinden we per spoor maar een overspanningafleiders.

Meer over overspanningafleiders vind u hier

 

 

Om terug te keren naar onderdeel vd maand klik hier      

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.