De verbinding.

Alle draden in de bovenleiding ( in het 1500 volt systeem) staan onder spanning en voeren dus stroom om  

te zorgen dat de draden elektrisch een geheel vormen moeten de draden elektrisch worden door verbonden.

Dit gebeurt in elk veld met een zgn. I verbinding welke de rijdraad, draagkabel en versterkingsleiding   

elektrisch doorverbind.

Dit gebeurt met een koperen kabel van 70 mm2  welke zich onderscheidt door een vertinde ader zodat hij  goed herkenbaar is als elektrische verbinding.

 

                                                                          Bij een spaninrichting verbinden we alle bovenleidingdraden door dmv 2  kabels van 70 mm2 we noemen dit een U tje.                               

 

 

                                                                          De aansluiting aan de rijdraad doen we met een rijdraad aansluitklem in de volksmond ook wel mannetje genoemd.

                                                                          De aansluiting aan draagkabel en versterkingsleiding doen we met een kruisklem.

 

 

 

 

Ook bij viaducten enz waar we een verlaging hebben van de systeem afstand plaatsen we verbindingen dit gebeurt met een soepele gekrulde draad en noemen we een varkensstaartje.

De verbinding wordt ook genruikt voor het aansluiten van de voedende of koppelschakelaars in de bovenleiding.Hiervoor gebruiken 4 stuks verbindingenvan 70 mm2 en dit is dan ook gelijk de zwakste schakel in de boveneleiding, immers de aanvoer naar de schakelaar gebeurt met minimaal 1 kabel van 500mm2 de bovenleiding zelf heeft ook een minimale doorsnede van 500 mm2 en van de kabel naar de bovenleiding hebben we slechts 4 x 70 = 280 mm2

                                                                    

Ook in de 25 kV vinden verbindingen terug eveneens uitgevoerd met de 70 mm2 kabel.

Kortom een zeer belangrijk onderdeel van de bovenleiding want fout of onoordeelkundige montage, leidt tot uitbranden van deze leiding.

om terug te keren naar onderdeel van de maand klik hier

om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.